Human Leadership

A Catalyst for Change

“Human Leadership är ett effektivt sätt driva förändring med individen som utgångspunkt i att skapa tillväxt och lönsamhet i stora som små företag och organisationer.”

VISION ACTION RESULT
Vision handlar om mod – strategi och planering
Action handlar om förändring – taktik och utförande
Result handlar om mål och måluppfyllnad – potential och den nedersta raden

The starting point is a process of identifying your Vision Action Result

Ledarskap handlar om mänskligt beteende och engagemang. Förmågan att skapa, inspirera, driva och stödja en hållbar förändring.

The starting point is a process of identifying your Vision Action Result

Human Leadership är ett ramverk som har utvecklats utifrån praktik, kunskap och erfarenhet inom många olika och ofta komplexa situationer och omständigheter. Human Leadership innehåller och drivs av tydlighet, klarhet och styrka i värdet av

It is underlined by clarity and strength in Diversity Equality Competence
Ledare och företag som ser helheten och förstår vikten av varje del, varje medarbetares insats och värde skapar en företagskultur och drivkraft som premierar nyfikenhet, delaktighet och ifrågasättande. ”What if”, ”whatever it takes” skapar innovation och tillväxt. Ett ledarskap, en drivkraft och kultur där varje individ, team och grupp genom samarbete skapar resultat, värde och mervärde för företag och individ ger hållbara positiva resultat. En talang och ambitionsmix som levandegör vision och nya lösningar skapar framgång. Det är till företag och organisationer som lyckas med detta som våra mest kompetenta, innovativa och drivande talanger söker sig, och stannar, lokalt och globalt.
Combination of Vision Action Result, Talent Ambition Practice, Diversity Equality Competence

En Human Leader

Agerar med integritet, håller fokus och har ett pragmatisk förhållningssätt med visionära mål och resultat. Det handlar om att ha tilltro till det okända och ansvar för välinformerad riskbedömning. Våga testa och få med sig sitt team, utan att veta exakt hur resultatet kommer att falla ut och se ut i framtiden.

 

yinv3In The Eye of The Perfect Storm > Lyssna, leda och kommunicera.

“Oavsett land , storlek och sektor är det min erfarenhet att företag som har en levande vision, en tydlig ledarskapsfilosofi och värdegrund är en magnet för talangstarka människor. Kombinationen av individuell och gemensam talang, kompetens, konkurrens och innovation”. Human Leadership – att driva förändring med hjälp av medarbetarna. Katrin Andersson, okt 2012.

Gör detta dig nyfiken, vill du veta mer kontakta Katrin Andersson direkt

E: katrin@katrinandersson.com    M: +44 7808295226 T: +44 20 7607 9847

Jag finns regelbundet i Stockholm så boka gärna ett möte.

Strategic Partners

Konstruct

konstruct.net

Vad är ditt företag värt utan dess data? Bör vi ställa oss den frågan idag?
Med den lavinartade utvecklingen och tillgången av data hur får du bäst tillgång till vad som är värdefullt för ditt företag, vilka verktyg som är mest effektiva för din organisation?
Konstruct är en Project Management och Change Management Consultancy som hjälper företag berika sina kunskaper, skapa insikt och ta nästa steg i sin tillväxt och utveckling i en datarik omgivning.
Colin Crone, director och grundare har samarbetat med ett mångfald av företag och organisationer med att omvandla data till värdefulla insikter och handlingsberedskap. Colin och Konstruct hjälper företag av alla storlekar att göra resan konstruktiv och effektiv genom att investera i och utveckla sin kunskapsbas och effektivitet.

Palmklint Kommunikation AB 

palmklint.se

Vad har en Human Leadership konsult, en fotograf  och en visuell kommunikatör att erbjuda gemensamt? Ett professionellt tvärvetenskapligt anslag, med global erfarenhet, kunskap och kompetens inom ledarskap, förändringsarbete och beteende, visuell kommunikation, fotografi, film och kreativ styling. Tillsammans har vi bildat A Buzz And A Brand.
Ett gensvar till framtidens utmaning i ett visuellt, ultrasnabbt och ständigt föränderligt affärs och media samhälle.

Vi erbjuder rådgivning, konsultation och workshops “A Story of Identity – Human Leadership genom kamerans blickpunkt ” till företag, företagsledare och deras team. Skräddarsydd verksamhet med fokus på förändring; identitet, visuell kommunikation , ledarskap och varumärkesutveckling .